• lotus 
		zwart-wit 28x20© © lotus zwart-wit 28x20
  • bamboe 
		38x38© © bamboe 38x38
  • lotus 
		kleur 26x26© © lotus kleur 26x26
  • bamboe 
		verkocht© © bamboe verkocht
  • orchidee 
		verkocht© © orchidee verkocht
  • mispel 
		40x30© © mispel 40x30
  • pioenroos kleur 40x25© © pioenroos kleur 40x25
  • bloem 14x18 bloem 14x18
  • orchidee op rots 20x24 orchidee op rots 20x24